Допълнително оборудване за горелки PellasX

Описание

Термостати

ЖИЧЕН ТЕРМОСТАТ PELLASX TOUCH

 • Чувствителен на допир
 • Слот за карта памет
 • 4,3‘ Дисплей с резолюция 480 х 272
 • Управление на всички отоплителни кръгове
 • Редактиране на параметрите на контролера
 • Информация за алармите, нивото на горивото, режимите на контролера
 • Актуализиране на софтуера на панела и контролера чрез карта памет

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ PELLASX RADIO TOUCH

 • Чувствителен на допир
 • ISM радиомодул
 • Слот за карта памет
 • 4,3‘ Дисплей с резолюция 480 х 272
 • Пълна двустранна ISM комуникация
 • Редактиране на параметрите на контролера и управление на всички отоплителни кръгове
 • Информация за алармите, нивото на горивото, режимите на контролера
 • Взаимодействие на няколко панела с пълна ISM радио комуникация и WiFi

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ PELLASX RADIO

 • Режими
 • Котел/БГВ зададена температура
 • Работа на горелката
 • Почистване
 • Аларми
 • Капацитивни бутони
 • ISM радиомодул
 • Ниво на горивото
 • Графици
 • LCD дисплей
 • Пълна двустранна ISM комуникация
 • Сигнализация за: аларми, ниво на горивото, почистване на горелката и поддържане на режимите на работа на контролера
 • Пестене на енергия
 • конфигуриране на менюто на контролера от всяка стая

ИНТЕРНЕТ КОНТРОЛ  PELLAS X ECONET

Усъвършенстван комуникационен модул, който дава възможност за дистанционно управление на работата на котела през интернет. Потребителят има възможност за контрол върху следните параме- три:

 • Контрол на температурата
 • Работен режим на помпи и миксери
 • Преглед на работните режими на контролера

Значително предимство за потребителя е и ясната визуализация и работна история на котела в графична форма.

Сервизни функции:

 • Възможност за отдалечен контрол върху параметрите на котела чрез интернет
 • Интуитивен интерфейс за управление
 • Регистриране (запаметяване) на ключовите параметри по време на експлоатация.

PELLASX Разширителни модули –  Модул B, Модул C

 • Управление на буферен съд – контрол на горна и долна температура в буфера, управление на помпа за кръга котел- буфер
 • Управление на два допълнителни отоплителни кръга – помпа, 3-пътен вентил, стаен термостат
 • Управление на допълнителен шнек

PELLASX ЛАМБДА СОНДА

 

Прецизно отчитане на количеството кислород в димните газове. Изпратената информация към контролера води до автоматично регулиране на оборотите на вентилатора, водещо до оптимизиране на горивният процес и намаляване разхода на гориво, както и на вредните емисии.

PELLASX БУНКЕРИ ЗА ПЕЛЕТИ

Бункерите, произведени от Pellas X, са изработени от поцинкована стомана, с регулируема и подвижна фуния, което позволява промяна на ъгъла на захранващия шнек в съответните граници.

Висока издръжливост на материала, устойчивост на тегло, якост на конструкцията и лекота на почистване са силните им страни.

Стоманената конструкция предпазва от искри, което позволява монтажа на такъв бункер в непосредствена близост до котела.

Предлагат се три размера бункери:

 

 • 300 л (62,5 x 62,5 x 143)

 

 • 600 л (84,5 x 84,5 x 161,5)

•  1200 л (113 x 113 x 183,5)