PellasX X-Line

X-line

Здравина и надежност в широк диапазон от мощности (5 – 500 kW) . Базиранa на патентовани тeхнологии: система за смесване на горивото в горивната камера и  горивна система с високо налягане, подпомогната от система за бързо запалване.

Описание

Тип: X-line
Мощност: 5 – 500 kW
Средна консумация на ел. енергия: 60 – 350 W
Емисионен клас EN 15270:2008: 5
Модулация на мощността:

                                                                      

Безстъпкова, електронна

                                                       

Гориво: пелети 6-8 mm, овес, костилки
Комплекта включва: Модели:
•      Горелка X-line X 26
•      Поцинкован шнек (дължина 2 m или 3 m) X 35
•      Управление S. Control X 44
•      Външен температурен датчик X 70
X 100
X 120
X 150
Опции: X 190
•      EcoNet – отдалечен контрол и управле- X 260
ние X 350
•      Ламбда сонда X 500
•      Стаен термостат PellasX

Това е най-дълго развиванaта серия горелки произвеждани от Pellas X. Здравина и надежност в широк диапазон от мощности (5 – 500 kW) . Базиранa на патентовани тeхнологии: система за смесване на горивото в горивната камера и  горивна система с високо налягане, подпомогната от система за бързо запалване.

ГОРИВО

 • Пелети от дървесина с диаметър 6-8 mm
 • Овес
 • Костилки

ЗАЩИТА

 • Горивна система с високо налягане – без риск от обратен огън
 • Защитен температурен ограничител (STB) – прекъсва захранването към външният шнек (спира подаването на гориво) при прегряване на котела
 • Полиуретанова тръба за връзка между горелката и шнека – разтапя се при евентуална поява на обратен огън, за да се спре подаването на гориво и по този начин то се изхвърля извяън опасната зона

НАДЕЖНОСТ

 • Патентована система за смесване на горивото в горивната камера – повишено премахване на пепелта и подобрен процес на горене
 • Автоматично стартиране след прекъсване на напрежението – памет на последните настройки
 • Подвижно огнище направено от висококачествената огнеупорна стомана
 • Направена от най-добрите материали и използваща най-напредналите технологии

МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ

 • Автоматизиран работен процес: контрол на запалването, почистването и пламъка
 • Безстепенна (електронно) настройка на мощността
 • Възможност за наблюдение на горивния процес чрез широколентов Ламбда сензор (опция)
 • Ниски емисии на CO и CO₂
 • Ниска консумация на мощност
 • Ниска топлинна инертност
 • Висока ефективност на горене – до 99%
 • Сензор за пламъка за прецизно отчитане на интензитета му
 • Пълна съвместимост с автоматичните управления на нафтови и газови котли, както и пекарни

ВЪНШЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК

 • Автоматичен контрол на мощността спрямо измененията на външната температура
 • Регулиране температурата на котел и отоплителни кръгове с три-пътни вентили
 • Автоматично превключване между режими „Лято/Зима“ и „Зима/ Лято“

Размери

Размери на горелките.

Група 1

 • X Mini 26
 • X Mini 35

Група 2

 • X 44
 • X 70
 • X 100
 • X 120
 • X 150

Група 3

 • X 190
 • X 260
 • X 350
 • X 500

 

 

 

 

 

Технически данни

X-line  Технически данни

*Горенето на овес намалява максималната мощност на горелката, води до увеличена консумация (до 50% повече) и образува повече пепел.

 

За Изтегляне

ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО_X_BG