PellasX Серия REVO

Иновативен продукт на световният пазар. Високо развита технология за ротация на горивната камера, контролирана от Pellas X hybrid drive хибридно задвижване.

Описание

Иновативен продукт на световният пазар. Същината на техния успех е свързана с използването на високо развита технология за ротация на горивната камера, контролирана от Pellas X hybrid drive хибридно задвижване. Допълнение към голямата ефективност на горивният процес – до 99%, е и уникално решение, осигуряващо постоянното премахване на пепелта, получаваща се при горенето. Възможно е използването на гориво под формата на нискокачествени пелети от дървесина, костилки и овес.

 

ГАРАНЦИЯ: 3 ГОДИНИ (гаранционните условия са описани в гаранционната книга)

 

Тип: REVO-line
Мощност: 4 – 120 kW
Средна консумация на ел. енергия: 50 – 85 W
Емисионен клас EN 15270:2008: 5
Модулация на мощността: Безстъпкова, електронна
Гориво: пелети 6-8 mm, овес, костилки
Комплекта включва: Модели:
•      Горелка REVO-line REVO 16
•      Поцинкован шнек (дължина 2 m) REVO 26
•      Управление S. Control REVO 35
•      Външен температурен датчик REVO 44
REVO 70
Опции: REVO 100
•      EcoNet – отдалечен контрол и REVO 120
управление
•    Ламбда сонда
•      Стаен термостат Pellas X  

 

ВЪРТЯЩА ГОРИВНА КАМЕРА

 • Висока стабилност на горивният процес
 • Постоянно самопочистване от пепел
 • Възможност за изгаряне на квалифицирани агро-пелети
 • Висока издържливост на роторните лагери и бърза подмяна при необходимос

ПОДВИЖНА ГОРИВНА КАМЕРА

 • Без блокиране и заклинване причинени от термичните разширения

 

СИСТЕМА С ВЪЗДУШНИ КЛАПИ

 • Прецизно подаване на въздух в горивната камера
 • Висока издържливост на горивната камера
 • Намалено съотношение въздух- гориво

 

ГОРИВО

 • Пелети от дървесина с диаметър 6-8 mm
 • Овес
 • Костилки

ЗАЩИТА

 • Hybrid drive system – хибридна система за задвижване, която гарантира 100% изхвърляне на пелетите в горивната камера при спиране подаването на захранване
 • Нов тип букса за връзка X.Plug,
 • Защитен температурен ограничител (STB) – прекъсва захранването към външният шнек (спира подаването на гориво) при прегряване на котела
 • Полиуретанова тръба за връзка между горелката и шнека – разтапя се при евентуална поява на обратен огън, за да се спре подаването на гориво и по този начин то се изхвърля извяън опасната зона
 • Горивна система с високо налягане – без риск от обратен огън
 • X.Shell система
 • Отворите в задния панел играят важна роля за оптимизиране подаването на въздух в горивната камера. Те са проектирани според спиралната формула на Фибоначи, което e перфектното решение и в естетическо отношение.

 

МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ

 • Автоматизиран работен процес: контрол на запалването, почистването и пламъка
 • Безстепенна (електронно) настройка на мощността
 • Възможност за наблюдение на горивния процес чрез широколентов Ламбда сензор (опция)
 • Ниски емисии на CO и CO₂
 • Ниска консумация на мощност
 • Ниска топлинна инертност
 • Висока ефективност на горене – до 99%
 • Сензор за пламъка за прецизно отчитане на интензитета му
 • Пълна съвместимост с автоматичните управления на нафтови и газови котли, както и пекарни

 

ВЪНШЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК

 • Автоматичен контрол на мощността спрямо измененията на външната температура
 • Регулиране температурата на котел и отоплителни кръгове с три-пътни вентили
 • Автоматично превключване между режими „Лято/Зима“ и „Зима/ Лято“

 

Размери

Технически данни

Revo Технически данни

Вид: REVO 26 REVO 35 REVO 44 REVO 70 REVO 100 REVO 120
Мощност: 5 – 26 kW 8 – 35 kW 10 – 44 kW 15 – 70 kW 30 – 100 kW 40 – 120 kW
Напрежение: 230 V AC / 50Hz 230 V AC / 50Hz 230 V AC / 50Hz 230 V AC / 50Hz 230 V AC / 50Hz 230 V AC / 50Hz
Средна консумация на ел.енергия: 50 W 50 W 70 W 85 W 85 W 85 W
Тегло: 15 kg 17 kg 24 kg 27 kg 29,5 kg 33,5 kg
Шум: 63 dB 63 dB 63 dB 72 dB 72 dB 72 dB
Дължина на шнека: 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
Горива: пелети 6-8мм

агропелети

овес

костилки

пелети 6-8мм

агропелети

овес

костилки

пелети 6-8мм

агропелети

овес

костилки

пелети 6-8мм

агропелети

овес

костилки

пелети 6-8мм

агропелети

овес

костилки

пелети 6-8мм

агропелети

овес

костилки

Ефективност на изгаряне: до 99 % до 99 % до 99 % до 99 % до 99 % до 99 %
Ефективност в котела: до 96 % до 96 % до 96 % до 96 % до 96 % до 96 %
Модулация на мощността: ДА ДА ДА ДА ДА ДА
Ламбда сонда: ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

Помпа на парно : ДА ДА ДА ДА ДА ДА
Помпа БГВ : ДА ДА ДА ДА ДА ДА
Миксер : ДА ДА ДА ДА ДА ДА
Буфер : ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

Допълнителен шнек : ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

Датчик стайна температура: ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

Датчик темп. връщаща вода: ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

Темп. датчик дим: ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

ДА

(по желание)

Датчик външна температура: ДА ДА ДА ДА ДА ДА

За Изтегляне

ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО_REVO_BG