Centrometal EKO CK P стоманени водогрейни котли

Категория:

Описание

EKO-CK P (25–110 kW)

Centrometal EKO-CK P са стоманени водогрейни котли с номинална топлинна мощност от 25kW до 110 kW, проектирани да покрият, голям диапазон от топлинни нужди, както и да работят като основен или допълнителен източник на топлина. Прилагането на добре разработени и тествани технологии прави този котел безопасен и надежден. Особеното при него е лесното интегриране на подходящи пелетни горелки PellasX.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

·       ГЪВКАВОСТ

Произведен за изгаряне на няколко типа гориво (твърдо, пелети, течно или газово).

·       ИКОНОМИЧНОСТ

Триходовия димоход гарантира висока степен на оползотворяване на изгаряното гориво.

·       ТЕРМОСТАТ

Котлите имат фабрично инсталиран термостат за управление на помпа.

·       ИНСТАЛАЦИЯ

Тялото на котела се доставя отделно от изолацията и обшивката, което улеснява транспорта и монтажа.

 

 

 • Водогреен котел за централно отопление е предназначен за изгаряне на твърдо гориво, пелети, нафта или газ (с мощности от 25 до 110 kW).
 • Прецизно оразмерена горивна камера с триходов димоход гарантираща висока ефективност. Това прави котлите много икономични.
 • Горивната камера е направена от висококаествена стомана с дебелина 5 мм.
 • Лесно интегриране на подходящи пелетни горелки PellasX.
 • Широката врата и голямата горивна камера позволяват изгарянето на големи парчета дърво, както и лесното чистене и поддръжка.
 • Ако е необходимо може да се инсталира термична защита в предварително подготвените за това отвори.
 • Вграден термостат за стартиране на помпа.
 • Тялото на котела се доставя отделно от обшивката и изолацията, което улеснява транспорта и риска от транспортни дефекти.
 • Котела се доставя в комплект с термометър за водната риза и почистващи инструменти за пепелта..
 • Когато котела се преправя за изгаряне на пелети, нафта или газ, допълнително се инсталират турболатори включени в комплекта.
 • Котела е тестван и сертифициран съгласно Европейски стандарти EN 303-5 и EN 304 и произведен съгласно стандарти ISO 9001 и ISO 14001.

 

Технически данни

Размери

За Изтегляне

За изтегляне EKO-CK-P-70-90-110-Teh-upute

За изтегляне EKO-CK-P-tehnicke-upute