В световната практика важен инструмент за енергоспестяваща политика е информирането за енергийна ефективност на електрическите уреди, строителните и топлоизолационните материали, сградите, общото топлоенергийно оборудване.

Етикетирането за енергийна ефективност е най-добрият начин за потребителя да получи информация за закупеното от него продукт.

Етикетът за енергийна ефективност показва основна информация за консумацията на електроенергия (и вода) и енергийния клас на електроуреда.

Информацията на етикета дава възможност да се изчислят експлоатационните разходи на уреда за целия му живот.

Според съществуващата нормативна уредба етикетът трябва да е поставен на всеки електроуред в търговската мрежа.

Етикетирането на енергийна ефективност на електрическите домакински уреди в различните страни имат свои собствени характеристики.

В ЕС и повечето европейски държави етикетите за енергийна ефективност са за хладилници, фризери, перални, сушилни, миялни машини, климатици, бойлери, микровълнови печки, печки, източници на светлина;

Този стандарт определя общите изисквания, правила и количеството информация, необходима за потребителя, и са задължителни.

Информирането на потребителя за енергийната ефективност на осветителните уреди се извършва чрез „етикет за енергийна ефективност“, съдържащ показатели и данни на съответните стандарти;

Етикетът за енергийна ефективност на даден продукт съдържа данни, гарантирани от производителя за основните показатели на енергийна ефективност и потребителски характеристики на продукта.

Той се поставя върху устройството на видно място, така че проверката на устройството от потенциален купувач започва с информация за консумацията на енергия.

Прикрепването на етикета трябва да гарантира безопасността му по време на транспортиране на устройството. Етикетът може допълнително да се постави върху опаковката на устройството.

С Европейската Директива 92/75/ЕИО се въвежда схема за етикетиране на енергийната ефективност. Въведени са класове за енергийна ефективност, обозначени с пиктограма с буквите А, B, C, D, E, F и G върху етикета, като с А се означават енергийно най-ефективните продукти, а с G – енергийно най-малко ефективните.

С напредъка в областта на енергийната ефективност, за различните продукти са въведени допълнително категориите A+, A++ и А+++.

Енергийно ефективните уреди набират все по-голяма популярност на фона на непрекъснато повишаващите се цени на електрическата енергия и усилията за намаляване на парниковите газове.

Фирма Дикси ООД предлага голям асортимент от енергоспестяващи отоплителни системи. Вече 15 години ДИКСИ ООД е директен представител на една от най – големите компании в Европа – HELIOS Group (Словения), част от KANSAI PAINT (Япония).

С нашите отоплителни системи ще Ви осигурим топла и уютна зима на добра цена.