Благодарение на усилената работа на нашия екип успешно се внедрява Cloud & Server във Франкфурт Германия. Той ще бъде полезен помощник на нашите партньори от ЕС в управлението на термопомпите в цяла Европа.

С тази платформа е възможно управлението на всичките инверторни термопомпи дистанционно, което е изключително полезно за прецизни настройки на всички работни параметри в реално време и бързото установяване и елиминиране на конкретни проблеми и грешки.

Функции на платформата Cloud & Server:

  • Наблюдавайте режима на работа и състоянието на околната среда на всички термопомпени агрегати и създайте съответна графика, като например крива за температура на водата, температура на околната среда, честота на компресора, моментна мощност и др.
  • Проследяване на изходната честота на компресора, така че да можете да видите в каква степен пълната инверторна технология е допринесла за повишаване на работната ефективност и по-ниските разходи за енергия.
  • Информация за местоположението на всичките Ви термопомпи и визуализация върху картата улесняват следпродажбени услуги и поддръжка.
  • Проследяване на списък с аларми и грешки.